استخدام

فرم استخدام دیجی اپتیکس

قابل توجه متقاضیان محترمی که قصد همکاری با مجموعه ما را دارند: متقاضیان محترمی که قصد استخدام شدن دارند لازم است فرم زیر را تکمیل نموده و بعد از ارسال آن برای ما مسئولین مربوطه آن را بررسی می کنند و در صورت داشتن شرایط لازم جهت همکاری با ما با شما تماس گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است گفته شود که در صورت داشتن شرایط لازم جهت همکاری با مجموعه ما حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از ارسال فرم استخدام با شما تماس گرفته خواهد شد.

مرحله ۱ از ۳

انتخاب موقعیت شغلی(ضروری)
نوع همکاری
محل کار