استودیو آموزشی

استودیو آموزشی سانشید


جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید • آموزش نصب نرم افزار LightBourn

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش رفع مشکل نشناختن پورت USB دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش نصب نرم افزار حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش مقدماتی کار با نرم افزار حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش نصب دکمه های کنترل کامپیوتری دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش تنظیم توان و سرعت حکاکی و برش لیزری دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش تنظیم شتاب دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش تنظیم کانون لیزر دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش حکاکی لیزری توخالی یک تصویر با دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش برش لیزری با دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش حکاکی تو پر برداری با دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش حکاکی توپر پیکسلی با دستگاه حکاکی و برش لیزری سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش نحوه اتصال به دستگاه حکاکی لیزری وای فای دار سانشید گاربل

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش کار با دستگاه رشد سلول لیزری مرحله طراحی

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش کار با دستگاه رشد سلول لیزری مرحله اجرا

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید


 • آموزش حک و برش حرفه ای به دستگاه های حکاکی و برش لیزری سانشید

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید

 • موزش مارکینگ متن توخالی و تو پر با نرم افزار seaCAD مخصوص لیزر فایبر

جهت مشاهده فایل آموزشی کلیک کنید