نظرسنجی

نظر سنجی

فرم نظرسنجی فروشگاه آنلاین لطفا با نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارایه هرچه بهتر خدمات به شما عزیزان یاری نمایید.
نحوه ارتباط و پاسخگویی پشتیبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نحوه و کیفیت ارسال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نحوه و کیفیت خدمات فنی و پشتبانی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کیفیت محصولات سانشید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نحوه آشنایی شما با مجموعه سانشید از چه طریقی بوده است؟
در مجموع چه امتیازی به سانشید می دهید؟
در کل از خرید خود راضی هستید؟
در مجموع به سانشید چه امتیازی می دهید؟