بازگشت

چگونه یک طرح را در نرم افزار COREL جهت دستگاه لیزر آمده کنیم؟

چگونه یک طرح را در نرم افزار COREL جهت دستگاه لیزر آمده کنیم؟

در این آموزش یاد می گیریم که چگونه یک طرح را برای دستگاه لیزر حکاکی و برش در نرم افزار کورل COREL آماده کنیم:


مرحله اول آماده سازی طرح جهت دستگاه لیزر حکاکی و برش:

ابتدا طرح خود جهت حک و برش لیزری را در نرم افزار کورل آماده می کنیم و مطابق تصویر زیر هر مرحله از انجام کار با دستگاه لیزر حکاکی و برش را با یک رنگ مشخص می کنیم.

به عبارتی در طرح زیر کار دستگاه لیزر با دو مرحله حکاکی لیزری و برش لیزری انجام می شود. پس طرح باید با دورنگ مشخص شود، یعنی مرحله حکاکی لیزری با یک رنگ و مرحله برش لیزری با یک رنگ دیگر. لذا برای این طرح ما رنگ مشکی را جهت برش و رنگ قرمز را برای حکاکی تعیین کردیم.


مرحله دوم آماده سازی طرح جهت دستگاه لیزر حکاکی و برش:

با استفاده از منوی اصلی نرم افزار روی منوی File مطابق تصویر زیر کلیک می کنیم، سپس در کشوی باز شده روی گزینه Export کلیک می کنیم. توجه شود این مرحله را نیز می توان با استفاده از کلید میانبر ctrl+E نیز انجام داد. یعنی با گرفته دکمه کنترل صفحه کلید (ctrl) دکمه E را فشار دهید.


مرحله سوم آماده سازی طرح جهت دستگاه لیزر حکاکی و برش:

در صفحه Export ابتدا مطابق تصویر زیر نام طرح جهت دستگاه حکاکی و برش لیزری خود را در منوی file name تایپ کنید. به طور مثال ما نام sunshid را انتخاب کردیم.


مرحله چهارم آماده سازی طرح جهت دستگاه لیزر حکاکی و برش:

سپس در صفحه export پسونی که می خواهید برای طرح دستگاه حکاکی و برش آماده کنید را مشخص کنید که برای دستگاه های حکاکی و برش لیزری باید پسوند DXF که برای نرم افزار AutoCAD است انتخاب شود.


مرحله پنجم آماده سازی طرح جهت دستگاه لیزر حکاکی و برش:

مطابق تصویر زیر بعد از انتخاب پسوند DXF باید تیک گزینه Do not show filter dialog را فعال کنید و سپس روی دکمه Export بزنید تا فایل شما برای دستگاه حکاکی و برش لیزری آماده شود.