بازگشت

کالیبره کرده دستگاه لیزر با استفاده از نرم افزار لایت برن

کالیبره کرده دستگاه لیزر با استفاده از نرم افزار لایت برن

معمولا برخی مواقع دیده می شود که به طور مثال دستگاه لیزر حکاکی و برش یک مستطیل ۴۵ در ۶۵ میلیمتر را با سایز دیگری اجرا می کند، به طور مثال ۵۵ در ۷۵ میلیمتر اجرا می شود. به عبارتی بزرگتر از آن مقداری که ما طراحی کردیم.

برای اصلاخ این مشکل کافیه است مطابق شکل زیر که در نرم افزار light Burn یک مستطیل ۴۵ در ۶۵ میلیمتر رسم کنید.

سپس با استراتژی برش می توانید جی کد گیری و اجرا کنید. بعد از اجرا مشاهده می کنید که اندازه های مستطیل برش داده شده با اندازه تعریف شده در نرم افزار هم خوانی ندارد. به طور مثال ۵۵ در ۷۵ می باشد.

برای اصلاح این کار کافیست از طریق منوی اصلی نرم افزار روی گزینه Edit کلیک کنید و سپس روی مطابق تصویر زیر روی گزینه Machine settings کلیک کنید.

بعد از کلیک روی گزینه مربوطه پنجره machine settings باز می شود و در قسمت پایین پنجره روی دکمه Calibrate Axisکلیک کنید.