پیشنهادهای شگفت انگیز
 • دستگاه حکاکی فایبر ۳۰ وات ریکاس مدل SE30QS
  دستگاه حکاکی فایبر ۳۰ وات ریکاس مدل SE30QS
  ۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰
  ۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان
 • لیزر فایبر حک و برش ۱۰۰ وات ریکاس مدل F100
  لیزر فایبر حک و برش ۱۰۰ وات ریکاس مدل F100
  ۶۵۲,۶۰۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۵۸۵,۱۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه حک و برش لیزر مدل Pro-3020
  دستگاه حک و برش لیزر مدل Pro-3020
  ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
  %۱۸
  ۳۴,۴۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه لیزر فایبر برش فلزات ریکاس برند سئو لیزر ابعاد ۳۰۰x150cm
  دستگاه لیزر فایبر برش فلزات ریکاس برند سئو لیزر ابعاد ۳۰۰x150cm
  ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰
  ۱,۴۴۰,۱۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه لیزر All in One سان شید (حکاکی لیزری، برش لیزر، سی ان سی) مدل GBC-3020
  دستگاه لیزر All in One سان شید (حکاکی لیزری، برش لیزر، سی ان سی) مدل GBC-3020
  ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  %۱۰
  ۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه لیزر برش فلز ۳۲۰ وات ابعاد ۱۴۰x260cm
  دستگاه لیزر برش فلز ۳۲۰ وات ابعاد ۱۴۰x260cm
  ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه لیزر برش فلز ۱۵۰ وات ابعاد ۱۴۰x260cm
  دستگاه لیزر برش فلز ۱۵۰ وات ابعاد ۱۴۰x260cm
  ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • لیزر فایبر ۳۰ وات ریکاس برند کوانتوم لیزر
  لیزر فایبر ۳۰ وات ریکاس برند کوانتوم لیزر
  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  ۸۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه حکاکی لیزری و برش با لیزر مدل GB-9610
  دستگاه حکاکی لیزری و برش با لیزر مدل GB-9610
  ۴۲,۸۰۰,۰۰۰
  %۱۱
  ۳۸,۳۰۰,۰۰۰تومان
 • دستگاه حکاکی لیزری و برش با لیزر مدل GB-6410
  دستگاه حکاکی لیزری و برش با لیزر مدل GB-6410
  ۳۶,۱۰۰,۰۰۰
  %۱۲
  ۳۱,۶۰۰,۰۰۰تومان